Toyotomi MFM MULR32-E18CFTA

EAN: 5205022014300
SKU: MULR32-E18CFTA

Please choose the quantity of items you wish to add to your cart…
Capacità di raffreddamento (Btu/h)15354
Capacità di raffreddamento (kW)4,50
Capacità di riscaldamento (Btu/h)17060
Capacità di raffreddamento (Btu/h)15354
Capacità di raffreddamento (kW)4,50
Capacità di riscaldamento (Btu/h)17060
Capacità di riscaldamento (kW)5,00