Toyotomi MFM MULR32-E09CFTA

EAN: 5205022014287
SKU: MULR32-E09CFTA

Please choose the quantity of items you wish to add to your cart…
Capacità di raffreddamento (Btu/h)8871
Capacità di raffreddamento (kW)2,60
Capacità di riscaldamento (Btu/h)9212
Capacità di raffreddamento (Btu/h)8871
Capacità di raffreddamento (kW)2,60
Capacità di riscaldamento (Btu/h)9212
Capacità di riscaldamento (kW)2,70